BBB

Bikken, bowlen, borrelen; oftewel BBB was weer een geslaagde activiteit! Het is nu wel gebleken dat we balgevoel en richtingsgevoel hebben! Ook de activiteit werd door sommigen uitgebreid naar BBBBB: bikken, bowlen, borrelen, bikken, bed. Heel creatief!

Bikken (eating), bowling, borrelen (drinking); or just BBB was a successful activity!  It has now become clear that we do have ball control and some sense of direction! Also some hippo’s extended the activity to BBBBB: bikken, bowling, borrelen, bikken, bed. Very creative bbb