De Hippo’s / The Hippo’s

De Maastrichtse Studenten Korfbal Vereniging de Hippo’s werd in 1990 opgericht door een groep enthousiaste korfballers, die naast een fanatieke wedstrijd ook graag een biertje dronken. Over de jaren zijn de Hippo’s uitgegroeid tot een groep van ongeveer vijfendertig dames en heren van de Universiteit Maastricht en Hogeschool Zuyd, die, net als toen, fanatiek zijn op het veld en in de kroeg.

De Hippo’s spelen gemengd korfbal, maar zijn ook het thuis van vele dameskorfbalsters. Er wordt één keer in de week getraind op een kunstgrasveld (of in de zaal als het te koud wordt) met onze trainer Dennis. De trainingen zijn afwisselend en er wordt gefocust op techniek, maar ook op tactiek. Iedereen kan instappen op zijn of haar eigen niveau, doordat de oefeningen makkelijk aangepast kunnen worden aan je eigen tempo en niveau thuis. De tactiek die geoefend en geleerd wordt op de trainingen, wordt natuurlijk ook in de praktijk gebracht tijdens oefenwedstrijden en studententoernooien.

Op sociaal gebied zijn de Hippo’s ook een actieve vereniging. Onder het motto: ‘Niks moet, alles mag’, worden er iedere maand borrels en activiteiten georganiseerd. Zo zijn er de jaarlijks terugkomende toetjesavond om je culinaire kwaliteiten te laten zien en het  ‘Walking Or Cycling Blind Date Meal’ om misschien wel je nieuwe liefde te ontmoeten. Regelmatig zijn er stapavondjes met de Hippo’s of met andere Studenten Sport Verenigingen in de stad of feesten georganiseerd door SCOREN, de overkoepelende organisatie voor alle Studenten Sport Verenigingen.

En dan hebben we het nu nog niet gehad over de gezellige weekenden gevuld met korfbal en feest tijdens de toernooien die worden gehouden door het hele land. De Hippo’s zijn vaste bezoekers van de toernooien en zijn altijd zeer fanatiek bij het (proberen) punten te scoren tijdens deze weekenden!


The Maastricht Student Korfball association the Hippo’s was founded in 1990 by a group of enthousiastic korfball players, who besides playing a korfball game also enjoyed drinking beer. Throughout the years the Hippo’s has grown to a group of around 35 men and women from Maastricht University and Hogeshool Zuyd, who, like in the past, are both fanatic on the field and in the pub.

The Hippo’s play mixed korfball, but also exist out of some ‘womenkorfball’ players. The Hippo’s practice their skills once a week on artificial turf (or indoor when it gets too cold) with our trainer Dennis. The practices are diverse and focus on both tactics and technique. Everyone can start on their own level, since the exercises are easily adapted to your own speed and level at home. The tactics being practiced are, ofcourse, brought into practice during practice matches.

On the social level, the Hippo’s are an active association. Adhering to the motto: “nothing is mandatory, but everything is possible”, monthly drinks and activities are being organised. Yearly recurring activities include: dessertnight, to show your culinary qualities, and the ‘Walking or Cycling Blind Date Meal, to maybe meet your new love. Often going out nights with the Hippo’s or other Student Sport Associations are being held in the city or parties organised by SCOREN, the coordinating organisation of all Student Sport Associations.

And then we haven’t even talked about the fun weekends filled with korfball and parties during the tournaments organised throughout the whole country. The Hippo’s are permanent visitors of the tournaments and are always very fanatic by (trying to) scoring points during these weekends.

nskk