Algemeen bestuurslid/General board member

Hallo allemaal!

Iwillie 2k ben Willeke Duffhues, ik ben 19 jaar en kom uit een Brabants dorpje dat verstopt ligt ergens onder Eindhoven. Ik voel me trots om mezelf algemeen bestuurslid van de Hippo’s te mogen noemen. Ik zit dit jaar voor het tweede jaar in Maastricht om ITM (international Track in Medicine) te studeren. Gelukkig houd ik daarnaast ook nog wat tijd over om te genieten van deze superleuke vereniging! Ik heb thuis altijd gekorfbald, maar daar ben ik mee gestopt toen ik ging studeren. Ik was in Maastricht op zoek naar een leuke sportvereniging, niet eens perse korfbal, en ik kwam bij de Hippo’s terecht omdat ik me daar meteen thuis voelde. Als je wil kun je natuurlijk wel thuis blijven korfballen, er zijn veel leden die dat doen. We hebben altijd op dinsdagavond training, waar we anderhalf uur intensief trainen en na afloop vaak een drankje doen. Verder hebben we ongeveer een keer per maand een korfbaltoernooi, waar studenten uit heel Nederland op af komen. Maar wat ik persoonlijk het leukst vindt, zijn de activiteiten van de Hippo’s. Deze zijn altijd supergezellig, zowel de integratieactiviteiten als de maandelijkse activiteit verzonnen door de Hipperactief. Wat ik het fijnste vind aan de Hippo’s, is dat iedereen altijd geïnteresseerd is in elkaar en niks hoeft, maar alles mag.

Lijkt het je wat? Zoek ons dan op bij de inkom, kom een keer kijken of train een keer mee! Alle niveaus zijn bij ons welkom, beginners en mensen die al jaren korfballen. Misschien word jij dan volgend jaar ook wel een Hippo

Hello everybody!

willieI am Willeke Duffhues, I’m 19 years old and I’m from a village in Brabant, hidden somewhere under Eindhoven. I feel proud that I can call myself general board member of MSKV de Hippo’s. I’m this year for the second year in Maastricht to study ITM (International Track in Medicine). Luckily I have some time left to enjoy this awesome association! I have always played korfball at home, but I stopped when I started studying in Maastricht. Last year I was looking for a nice sports association, not even korfball, but I ended up with korfball eventually because I immediately felt at home at de Hippo’s. We always have our training at Tuesday evening, when we sport intensively for 1.5 hours and often go to have a drink afterwards. What’s more, we have approximately once a month a korfball tournament, where students from all over the Netherlands and sometimes even international teams go to. However, what I personally like the most are the activities. These are always a lot of fun, both integration activities and monthly activities organised by the Hipperactief. According to me, the best about the Hippo’s is that everybody is always interested in eachother and you do not have to do anything, but can do anything you want.

Are you interested? Then talk to us at inkom, come and take a look or train along! Everybody is welcome at our association, both beginners and students that have played korfball for a long time already. Maybe you like us and you’ll be a hippo next year too